Responsive image
J.S.Kettunen

Asianajaja

 

Asianajaja on suorittanut tuomarin virkaan oikeuttavan oikeustieteellisen tutkinnon ja asianajotutkinnon. Asianajajalla on riittävä taito ja käytännön kokemus.

Asianajajan tehtävä on huolehtia päämiehensä oikeusturvan toteutumisesta. Tärkein velvollisuus on huolehtia ja valvoa päämiehen eduista ja oikeuksista. Asianajaja on velvollinen pitämään omana tietonaan kaiken sen, mitä hän on asiakassuhteensa nojalla saanut päämiehestään tietää (salassapitovelvollisuus).

Asianajajan toimintaa valvoo Asianajajaliitto ja valtioneuvoston oikeuskansleri.

Asianajajalla on vastuuvakuutus asianajotoiminnassa sattuvien vahinkojen varalta.

Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilla (www.asianajajaliitto.fi) on lisää asianajajia koskevaa tietoa.

Varatuomari on arvonimi, johon on oikeutettu tuomioistuinharjoittelun suorittanut ja tuomarin tehtäviä hoitanut lakimies.

Asiakkaalla/päämiehellä on mahdollisuus saada julkista oikeusapua tai koti- tms. vakuutuksen perusteella oikeusturvaa, jolloin valtio tai oikeusturvan myöntänyt vakuutusyhtiö osallistuu asiakkaalle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.