Responsive image
J.S.Kettunen

Toiminnan painopistealueet

Toimistomme hoitaa mm. seuraavia lakiasioita:

 

Riita-asiat ja hakemusasiat esim.
 • perhe- ja avioliitto-oikeus 
 • perintö- ja testamenttioikeus
 • lapsia koskevat kaikki oikeusasiat 
 • kiinteää ja irtainta omaisuutta koskevat riidat kokonaisuudessaan (talo- ja huoneistokaupat, virheet, kuluttajansuoja ym.)
 • velka- ja saamissuhteet 
 • vahingonkorvaus- ja urakkariidat tms.
 • työsuhdeasiat/työsuhteesta johtuvat riita-asiat
 • huoneenvuokra-asiat 
 • asunto- ja osakeyhtiöasiat
 • ym. yleisjuridiikka
Rikosasiat
 • kaikki rikosasiat
 • vastaajan (syytetyn) sekä asianomistajan (uhrin) avustaminen rikosasioissa
 • puolustajana toimiminen rikosasioissa
Asiakirjat
 • kaikkien oikeudellisten asiakirjojen laatiminen (avioehtosopimukset, testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot, ositukset, kauppakirjat, sopimukset ym.)